ป้ายกำกับ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8858772500011

นวัตกรรม ใหม่ ชีวินทรีย์บริสุทธิ์เข้มข้น 100% ละลายน้ำได้ทันที ช่วยในการย่อยสลายตอชังฟางข้าว ให้เป็นสารอาหารสำหรับการทำนาในรอบถัดไป ช่วยย่อยสลายเมล็ดข้าวดีด ข้าววัชพืช ในแปลงนาและช่วยทำให้การย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินสมบูรณ์

วิธีการใช้

หลัง การเก็บเกี่ยวข้าว ให้ปล่อยน้ำเข้าพื้นที่นา ล้มตอซัง ฟางข้างลงใยน้ำ น้ำผลิตจามีน่า 1 ถุงใส่ลงในถังน้ำโดยไม่ต้องฉีดถุง ถุงจะละลายน้ำทันที สาดหรือฉีดพ่นลงในแปลงนาข้าวให้ทั่วแปลง จากนั้นกักน้ำไว้ในแปลงนา ประมาณ 5-7 วัน

Advertisements