ป้ายกำกับ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สารเสริมแร่ธาตุอาหาร สัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด มีองค์ประกอบของธาตุหลายชนิดของกลุ่มแร่อะลูมิโนซิลิเกต แร่ซีโอไลต์ และแร่สเม็คไทต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากแหล่งแร่ภูเขาไฟธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการ เลี้ยงสัตว์

1. เพิ่มผลผลิตน้ำนมและสร้าภูมิคุ้มกันโรค

2. ย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ดี ถ่ายไม่เหลว

3. ลดแอมโมเนีย ( กลิ่นเหม็น ) ในมูลสัตว์

4. ดูดจับสารพิษจากเชื้อรา ( อะฟลาท๊อกซิน ) ในอาหาร

5. ลดอัตราการตายของลูกสุกร ลูกไก่ และลูกนก

6. ลดระยะเวลาการเลี้ยง เพิ่มน้ำหนัก และเพิ่มปริมาณเนื้อแดงในสุกร และโคขุน

โฆษณา