ป้ายกำกับ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ดินดีเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ด้ายแดง ขนาด 1 ตัน

• ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ผสมมูลค้างคาว ค่าอินทรีย์วัตถุ OM สูงเกือบ 70%

• ให้ธาตุอาหารครบ 13 ชนิด ที่พืชต้องการ คือ ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P), โพรแทสเซี่ยม(K), แคลเซี่ยม(Ca), แมกนีเซี่ยม(Mg), กำมะถัน(S), เหล็ก(Fe), สังกะสี(Zn), ทองแดง(Cu), แมงกานีส(Mn), โบรอน(B), โมลินั่ม(Mo), คลอรีน(Cl)

• ให้ธาตุอาหารครบทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

• ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินกลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช

• ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย การระบายน้ำและอากาศ ในดิน พร้อมปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (PH) ให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช

• มีกรดฮิวมิค และแร่เพอไลต์ ที่ช่วยในการจับปุ๋ย และปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ช่วยให้การขยายรากได้เร็ว และลำต้นแข็งแรงไม่โค่นล้มง่าย

• เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรงช่วยให้ขั้วเหนียวบำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก , ออกผลมาก)

• ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

• ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตมีน้ำหนักและรสชาติดีขึ้น

• มีคุณค่าทั้งทางบำรุงพืช บำรุงดินมีคุณค่าทางธาตุอาหารพืชสูง

โฆษณา