ป้ายกำกับ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 9-3-3 ขนาด 1 ตัน

1. ให้ธาตุอาหารพืชครบทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

2. ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินกลับมาเป็นอาหารของพืชล้มได้ง่าย

3. ช่วยปรับสภาพพื้นดินให้ร่วนซุย ช่วยในการระบายน้ำและอากาศในดิน พร้อมทั้งปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (PH) ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้กรดฮิวมิคและแร่เพอร์ไลต์ที่ช่วยในการจับปุ๋ย

และปลดปล่อยเร่ธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ช่วยในการขยายรากได้เร็ว โตไว ลำต้นมีความแข็งแรงไม่โค่น

4. ช่วยเสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้ลำต้นของพืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วมีความเหนียวไม่หลุดง่าย บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก ออกผลได้มากยิ่งขึ้น)

5. ช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารเสริม

6. ช่วยในการป้องกันโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

7. ปรับปรุงคุณภาพของพืช ผลผลิตมีน้ำหนักและมีรสชาติดีขึ้น

8. ช่วยลดปริมาณในการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ลดต้นทุนในการผลิต มีผลทำให้ได้กำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น

โฆษณา