ป้ายกำกับ

, , , , , , , , , , ,

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 7-3-3 ตรานกยูงคู่ ขนาด 25 กก.

1. ช่วยให้พืชดูดแร่ธาตุได้อย่างสม่ำเสมอและดีขึ้น

2. ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย อ่อนนุ่ม อุ้มน้ำ ระบายอากาศได้ดี

3. ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน และสามารถเปลี่ยนปุ๋ยเป็นธาตุอาหารที่พืชดูดซึมไปใช้ได้

4. ช่วยให้ระบบนิเวศในดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

5. สะดวกต่อการใช้งาน เพราะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเท่ากับใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีพร้อมกัน