ป้ายกำกับ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สารเร่งข้าวแตกกอ Growth Iสารเร่งการเจริญเติบโต ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดช่วยสร้างระบบราก ลำต้น ใบ ให้แข็งแรงสมบูรณ์

โฆษณา