ป้ายกำกับ

, , , , , , , , , , , , , ,

อาหารดิน เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ขนาด 25 กก.

1. วัตถุดิบทั้งหมดประกอบด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ ปราศจากสารเคมีใดๆเจือปน

2. องค์ประกอบหลัก เป็นธาตุอาหารที่หลากหลายคือ ธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ธาตุอาหารรอง (Ca,Mg,S) และธาตุอาหารเสริม (B,Mo,Mn,Cu,Cl,Zn,Fe) ครบถ้วน

3. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินบ่อกุ้ง ให้เกิดสมดุลทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของกุ้งในบ่อ

4. เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร สู่แพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ นำมาสู่ห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ สำหรับกุ้งต่อไป

5. กลิ่นของอาหารดิน เป็นสื่อสำคัญในการดึงดูดแมลงให้มาวางไข่ในบ่อ เพื่อออกลูกเป็นไรแดง หนอนแดง ฯลฯ เพื่อเป็อาหารธรรมชาติสำหรับกุ้งต่อไป

Advertisements