ป้ายกำกับ

, , , , , , , , , ,

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดร. สมชาย หัชลีฬหา ในฐานะนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในโครงการ สัมมนาให้ความรู้และกำหนดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจแก่ผู้จำหน่ายอิสระและผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมขายตรงไทยที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ โดยมล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า องค์การอาหารและยา และสมาคมขายตรง 4 สมาคมเข้าร่วมงาน ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีผู้จำหน่ายอิสระของแต่ละสมาคมรวมถึงผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานเกือบ 1,000 ท่าน โดยในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของผู้จำหน่ายอิสระและผู้ประกอบการจากหน่วยงาน ภาครัฐ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายจากนายกสมาคมขายตรง 4 สมาคม ปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนสมาคมต่างๆ เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับความรู้ที่ถือเป็นมาตรฐานใน การประกอบวิชาชีพขายตรงอย่างแท้จริง สำหรับงานในวันนั้นได้มีผู้จำหน่ายอิสระของจอยแอนด์คอยน์เข้าร่วมมากกว่า 600 ท่าน และจากการสอบถามทุกท่านต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการอบรมที่ได้ ประโยชน์ในการทำธุรกิจอย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับดาวน์ไลน์ในองค์กรเพื่อให้เกิด มาตรฐานในการทำงานได้อย่างแน่นอน

โฆษณา