วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทขายตรงแบบเครื่อข่าย ที่สนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของสมาชิก ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเรา ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมทางการตลาดที่แข่งขันได้

พันธกิจ

1.บริษัทจะพัฒนาเทคโนโลยี Online ที่จะให้สมาชิกดำเนินธุรกิจขายตรงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเป็นการช่วยขยายเครื่อข่ายให้กับสมาชิก และบริษัท

2.บริษัทจะมีการขยายสาขาเพื่อรองรับธุรกิจการขยายธุรกิจทั่วประเทศ

3.บริษัทจะหาสินค้าที่มีคุณภาพ ที่ตอบสนองทุกความต้องการ ไม่ว่าจะผลิตเอง หรือพันธมิตร เพื่อเติมเต็มทุกความคาดหวังของสมาชิก

4.บริษัทจะเน้นในเรื่องของกฎระเบียบ และความเป็นมาตรฐานของบริษัทเพื่อให้เกิดการยอมรับในสากล

5.บริษัทจะสร้างนวัฒกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนอง และเติมเต็มความคาดหวังของสมาชิก

6.บริษัทจะสร้างเครื่องมือและระบบที่จะทำให้ผลผระโยชน์ของสมาชิกซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของ บริษัทเป็นมรดกตกทอดตลอดไป

วัตถุประสงค์

1.มุ่งมั่นจะเป็นบริษัท MLM ชั้นนำ ที่มีการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล

2.สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสนองตอบต่อทุกความต้องการ

3.บริษัทต้องมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการส่งมอบสินค้า และการบริการที่ดีสู่ความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิก

4.บริษัทจะสร้างเครื่องมือทางการตลาดที่จะให้ทุกรายจ่ายเป็นรายรับของท่าน

ค่านิยม

C:comprehension ความเข้าใจธุรกิจในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีธุรกิจ และความรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

O:opportunity การสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้นของบรรดาสมาชิก และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

I:integrity การยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

N:novelty การพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ บริการตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมให้ดีที่สุด

 

 

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s